fbpx
Skip to content Skip to footer

HOE GEMAAK AS JY ALLEEN IS?

Wat om nie te doen nie:

Moenie net stilbly en onttrek nie. Jou eie verhouding met die Here kan skade lei as jy nie by ’n gemeenskap van gelowiges betrokke bly nie. ’n Ledemaat (bv. arm of been) wat afgesny word van die liggaam, gaan dood.

Moenie uit die NG-kerk bedank nie. Deur strydend maar binne die kerk te bly word jy een van duisende NG-lidmate wat die oproep tot reformasie (terugkeer na die Skrif) en suiwering van lering, van binne die kerk te laat hoor.

Beskou dit as die taak waartoe die Here jou in hierdie tyd roep: Om onbevrees  binne jou gemeente op te staan vir die Waarheid.

Wees verseker dat daar ook ander in jou gemeente is wat net soos jy voel oor die onskriftuurlike hantering van die Woord. Soek net en jy sal hulle vind.

Wat om te doen:

Daar is geen voorskrif oor wie mag en hoe om te doleer nie. Elkeen treur op sy eie manier. Tog is daar goeie en minder goeie maniere.

Die beste manier is om, op skrif, met jou kerkraad in gesprek te tree.

As hulle nog nie vir of teen die Algemene Sinode se besluite standpunt ingeneem het nie is die eerste stap om hulle te kry om hul standpunt amptelik aan die gemeente deur te gee.

As jou kerkraad nie wil standpunt inneem nie, of amptelik met die Algemene Sinode se onskriftuurlike besluite saamstem, betrek ander behoudende lidmate en vorm saam ’n groep.

Stel ‘n brief op waarin julle as groep aan die kerkraad kennis gee dat julle amptelik doleer en kry elkeen in die groep om die brief te onderteken.

Vereis ook in die brief dat die kerkraad, vanuit die Skrif, die hul standpunt(e) moet regverdig.

As die kerkraad nie hul standpunt uit die Skrif regverdig nie kan die groep gemobiliseer word en dit aan die hele gemeente bekend maak dat die kerkraad nie hul standpunt uit die Skrif regverdig nie en dat die afleiding dus gemaak kan word dat die kerkraad die besluit(e) van die Algemene Sinode op grond van dwaalleer aanvaar.

Indien die kerkraad wêl sou probeer om dit vanuit die Skrif te regverdig, deur skrifgedeeltes te verdraai of buite konteks te gebruik, kan die groep by KN aanklop vir hulp om die kerkraad se antwoorde te evalueer.

Die voorreg om dankoffers te kan gee vir die uitbreiding van God se Koninkryk is ‘n groot genade en voorreg, en moet daarom nie net gestaak word nie. Dankoffers kan eerder met groot versigtigheid en verantwoordelikheid na ‘n behoudende gemeente of christelike aksie (bv. KN) gekanaliseer word, maar moet nie gestaak word nie.

Indien dit net jy en/of ‘n paar lidmate is wat behoudend is kan mens by die kerkraad aansoek doen, met duidelike uiteensetting van die redes, om jul lidmaatskap te verskuif na ‘n behoudende gemeente.

Kairos Netwerk © 2024. Alle regte voorbehou