Nuusbrief 29   –   21 Januarie 2022

INHOUD:

1. JAN LOUW HULDEBLYK
2. TOEKOMS VAN DIE NG KERK : jou insette is belangrik

3. OORDENKING : wag op die Here soos Dawid.
7. HOE, WAT EN WAAR?

Welkom terug na die vakansie. ‘n Geseënde 2022 word jou toegewens. Mag dit ‘n jaar wees waar ons sal getuig….

‘Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof, en uit Hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam ‘n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie, en so bou die liggaam homself op in liefde’. Ef 4:15, 16 (2020)

1. JAN LOUW, AL DIE EER AAN DIE HERE

Hierdie jaar het ongelukkig met ‘n groot hartseer begin deur die afsterwe van Jan Louw op 17 Januarie 2022. Jan was deel van Kairos Netwerk se Sentrale Werkgroep.

Vir ‘n kort huldeblyk aan ds. Jan Louw namens Kairos Netwerk deur ds. Theo Danzfuss KLIK HIER

2. TOEKOMS VAN DIE NG KERK?

Die Sentrale Werkgroep het reeds vergader en is besig met die voorbereidende werk en strategiese beplanning vir 2022 en 2023.

Wat die onmiddellike toekoms betref, sien ons met verwagting uit na streeksinode vergaderings in die eerste helfte van 2022:

– Goudland en Oostelike sinodesittings in Februarie,
– Vrystaat en Namibië se sinodesittings in Maart
– en die Nood-Kaap se sinodesitting in Mei.

Daar word tans besin oor die volgende:

1. Wat doen ons nog nie en moet ons nuut begin doen.
2. Wat werk en moet ons aanhou doen.
3. Wat werk nie en moet ons ophou doen.
4. Wat wil ons bereik:
     – Teen einde van 2022
     – Teen einde 2023

Behalwe die bestuur en begeleiding van hierdie proses is ons tans ook besig met die volgende:

1. Die vorming van effektiewe netwerke [per area/streek] wat bestaan uit dolerende/behoudende gemeentes en lidmate;
2. Om relevante inligting aan almal wat betrokke is te voorsien;
3. Om gemeentes wat ons vra met hulp en raad te bedien oor dolering;
4. Voorbereiding vir die konstituering van ‘n Familie van (Reformerende) NG Kerke;

5. D.m.v besoeke en konferensies streke voor te berei om deel te word van hierdie Familie van (Reformerende) NG Kerke;

As jy sinvolle insette by enige van bogenoemde wil maak sal ons graag van jou wil hoor. Stuur asb jou insigte puntsgewys uiteengesit en in volgorde van prioriteit na info@kairosnetwerk.net voor of op 28 Januarie 2022.

3. OORDENKING:

Wag op die Here soos Dawid (deel 1)

Lees 1 Samuel 16 verse 14 tot 23

“Wag!” is ‘n woord wat ons in ons tyd nie graag wil hoor nie. Alles moet so gou as moontlik gebeur. “Wanneer kan ons die goedere vir u aflewer, meneer?” vra die verkoopsman. “Gister!” antwoord die ongeduldige koper. Dawid was een wat geweet het van wag, en dit is ‘n herhalende tema in van sy Psalms. Samuel het hom as jong seun gesalf as Israel se toekomstige koning, maar hy moes ongeveer vyftien jaar wag voordat dit waar geword het. Saul was toe koning van Israel. Die Gees van die Here het Saul verlaat en ‘n bose gees het hom geteister. Op aanbeveling van sy paleiswerkers, het Dawid vir Saul begin werk. Hy het Saul se wapendraer geword en was ook ‘n vaardige lierspeler. Elke keer as die bose gees Saul beetpak, het Dawid op sy lier gespeel. Dan het die bose gees van Saul af padgegee en het hy kalm en beter gevoel.

In hierdie tyd moes Dawid leer dat God se wagtyd ‘n tyd is van voorbereiding, ‘n tyd om saam met Hom te werk en te groei in ondervinding en geloof. Hy moes ook die vertroue van mense wen. Dit was ‘n belangrike tyd in Dawid se lewe en opleiding vir God se bestemming vir hom. Vir die eerste keer het hy in ‘n koninklike hof gewoon en die gebruike en maniere begin leer wat hy moes ken om later in sy lewe ‘n goeie koning te wees. Onbewustelik het Saul afhanklik geword van die een wat aangewys is om hom as koning op te volg.

Here, vergewe ons ons ongeduld. Leer ons om op U alleen te wag. Gee dat ons sal weet dat U op maniere werk wat ons nie kan sien nie, soos in die lewe van Dawid. Amen.

7. HOE, WAT, WAAR?

•  KLIK HIER, registreer en kry hierdie NUUSBRIEF “eerstehands”. 
•  Ontmoet Kairos Netwerk KLIK HIER en lees item 4.
•  Kry nuus wanneer dit gebeur. Interessante brokkies wat nie altyd in die nuusbrief verskyn nie.
    STAP 1: Bêre ons nommer as ‘n kontak in jou foon se lys van kontakte (082 237 7793)
    STAP 2: Stuur vir ons jou naam en van.
    BELANGRIK: As ons nommer nie as ‘n kontak in jou foon gebêre is nie, sal jou foon ons boodskappe blok.

_______________________

•  Op soek na inligting maar kry dit nie … ? 
•  Sien jy foute wat reggestel moet word … ?
 … stuur asb. jou vrae en voorstelle na
info@kairosnetwerk.net

_______________________

Regs bo aan elke bladsy op die webwerf in ‘n outomatiese vertaal funksie wat dit moontlik maak om meeste inligting op die webwerf (ook hierdie nuusbrief) in Engels te kan lees.

FINANSIES:

Baie dankie vir gereelde bydraes. Elke bydrae, ongeag hoe klein, maak ‘n verskil om nog mense te bereik wat nie ingelig is nie.

KN maak staat op geloofsoffers. Jou finansiële bydrae help ons om meer effektief te werk. Dit word gebruik om videos en ander materiaal te skep, gemeentes te besoek, konferensies te reel ens.

Ons respekteer ook gemeentes se keuse om in tye van finansiële krisis voorkeur te gee aan eie finansiële behoeftes.

NAAM: Kairos Netwerk
BANK & TIPE: ABSA, Spaarrekening
NOMMER: 93-6511-0014

Vir meer besonderhede oor inbetalings, KLIK HIER

Seëngroete
KN Redaksie
KN Sentrale Werkgroep