fbpx
Skip to content

Nuusbrief 35   –   14 Junie 2022

INHOUD:

1. DIE FAMILIE-BYEENKOMS – ‘n Kairos moment!
2. KOM EET EN KUIER SAAM – Laat ontbyt en inligting sessie.
3. HOE OM TE REGISTREER VIR DIE FAMILIEBYEENKOMS.
4. GEBEDSGELEENTHEID ELKE WOENSDAG 20H00.
5. OORDENKING:  Lesse wat Jesus ons leer (Deel 2) – Getroue getuies.
3. HOE, WAT EN WAAR? 

1. DIE FAMILIE-BYEENKOMS – ‘n Kairos moment! … 21-22 Julie

Wat maak hierdie geleentheid ‘n Kairos moment in die geskiedenis van gereformeerde kerke?

Nog nooit in die hedendaagse geskiedenis het daar soveel stemme opgegaan wat pleit vir ‘n terugkeer na die absolute waarhede van die Skrif as fondament van Jesus Christus se Kerk nie.

Daar is duidelike tekens van ‘n verwagting en opbou deur die mense wat registreer vir hierdie geskiedkundige byeenkoms wat die speelveld vir Skrifgetroue gelowiges gaan verander.

Die belangstelling is landswyd! Mense wat reeds ingeskryf is kom, onder andere, van hierdie dorpe en stede.

Somerset Wes

Thabazimbi

Porterville

Kokstad

Willowmore

Potgietersrus

Groblersdal

Clocolan

Strand

Louis Trichardt

Smithfield

Tzaneen

Kroonstad

Kaapstad

Bloubergstrand

Ermelo

Lichtenburg

Robertson

Nelspruit

Kimberley

Stilbaai

Die bereidwilligheid van mense om van so vêr te kom is verseker ‘n aansporing vir die wat nader aan Pretoria woon.

Dit is ook bemoedigend om te sien onder die wat reeds geregistreer het, dat daar ook mense van verskeie ander denominasies is wat die byeenkoms gaan bywoon. Dit dui alles daarop dat daar ‘n behoefte by Skrifgetroue-familielede is om bymekaar te kom, mekaar te ontmoet en beter te leer ken.

In die Nuusbriewe wat volg gaan ons fokus op bepaalde momente wat gaan plaasvind tydens die Familie-byeenkoms. Die eerste hiervan is die saamkuier (brunch).

2. KOM “BRUNCH” EN KUIER SAAM.

Donderdagoggend 21 Julie 2022 van 09h30-12h00.

Wie word uitgenooi: Almal wat vir die byeenkoms geregistreer het.

Plek: AFRI FORUM RESTAURANT 
Koste: Betaal self (meer inligting volg later) 

Program:
09h30-10h00 Brunch                                                                               
10h00-12h00 Informele gespreksgeleentheid
Fasiliteerders: Dr. Bennie Marais en Gerrie van Niekerk

Doel van hierdie informele kuier-sessie:

  • – Ontmoet en leer mekaar ken in ‘n gesellige atmosfeer.
  • – Gesels oor maniere om kontak te hou, na die byeenkoms.
  • – Gesels oor die rol van skakelpersone binne elke streek.
  • – Dit bied ‘n informele atmosfeer vir vrae en om saam te bid.

Meer besonderhede oor die res van die program volg in Nuusbrief 36.

Klik op die prentjie om die restaurant se webblad te besoek.

3. HOE KAN JY REGISTREER VIR DIE FAMILIEBYEENKOMS?

Om te registreer … KLIK HIER

Belangrik: Ons wil graag hoor wat jou spesifieke verwagtinge is vir hierdie Familiebyeenkoms.

Stuur asb. jou verwagtinge in ‘n epos na: info@kairosnetwerk.net

Dankie vir die wat reeds vir ons voorstelle en versoeke gestuur het.

4. GEBEDSGELEENTHEID – Elke Woensdagaand (20h00)

Enige-een is welkom om in te skakel vir die weeklikse gebed sessie van 20:00 tot 21:00 om voorbidding te doen en die Here se leiding te soek, tot en met die Familiebyeenkoms.

KLIK Woensdagaand enige tyd vanaf 19h55 op die skakel hieronder.

https://meet.google.com/jww-xkip-ccc

5. OORDENKING – Lesse wat Jesus ons leer
(Deel 2) – Getroue getuies

Stel jy belang daarin dat daar “movement/geloofsbeweging” in jou gemeente en omgewing kom? Kom ons leer dan saam by Jesus!

Lees Matteus 28:19- 20 en 2 Timoteus 2:2 (ook in die AOV)

Jesus het gesê: “Gaan maak dissipels van al die nasies, doop hulle…en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het” (Matt. 28:19-20). Jesus het baie duidelik vir Sy dissipels gesê: hulle moes die wêreld in. Hy wou hê hulle moes GAAN! Maar wanneer jy gaan, wat is die belangrikste ding? Wat is die sleutelstrategie? Dit is: Terwyl jy Gaan, maak dissipels. Om dissipels te maak is een van die belangrikste strategieë van Jesus. Hy het nie belang gestel in ‘n gemaklike lewe nie — Hy was geïnteresseerd in dissipels omdat Hy geweet het dat dissipelmaking ‘n manier is om Christen-gelowiges te vermeerder. Dissipels wat dissipels maak, sal lei tot veelvuldige bewegings waneer hulle gehoorsaam is aan die opdrag. Hy wou nie net kennisgebaseerde dissipels hê nie. Hy wou gehoorsaamheid-gebaseerde dissipelskap hê. Daarom skryf Paulus aan Timoteus: “En wat jy van My gehoor het onder baie getuies, vertrou dit toe aan getroue manne (getroue getuies- AOV), wat bekwaam sal wees om ook ander te leer” (2 Tim. 2:2). Wat Paulus aan Timoteus geskryf het, kom basies hierop neer: die lering wat hy by Paulus gekry het , die afrigting wat Paulus vir hom gegee het, die opleiding wat hy gekry het – dit is baie belangrik dat dit wat Timoteus van Paulus gehoor het, hy dit sal oordra aan getroue getuies, net soos Paulus dit gedoen het . Timoteus moet nou belê in dissipels wat dissipels maak. Timoteus moet hom verbind aan getroue dissipels wat dan ander op dieselfde wyse sal toerus. Dit is die multi-generasie afrigting en opleiding wat Paulus aan Timoteus oorgedra het, wat hy ook aan ander getroue dissipels toevertrou het. Jesus het gehoorsaamheidsgebaseerde dissipels gemaak. As ons ook dieselfde veelvuldige bewegings wil sien, moet ons gehoorsaamheid leer, preek, afrig en modelleer – soos Jesus dit gedoen en geleer het.

*Lees meer oor die lessse wat Jesus ons leer oor die maak van dissipels hier: https://www.missionfrontiers.org/issue/article/jesus-10-movement-principles –

Shodankeh Johnson, die spanleier van New Harvest Global Ministries, gebruik al meer as 15 jaar Jesus se 10 oordraagbare bewegingstrategieë om inheemse kerke te plant en te laat groei.

3. HOE, WAT, WAAR?

●  KLIK HIER en raak betrokke by Kairos Netwerk
 KLIK HIER en leer meer oor Kairos Netwerk en die leierskap, by item 7.
●  Sluit aan by ons WhatsApp uitsaai-groep. Kry kitsnuus en interessante brokkies inligting wat meestal nie in die nuusbrief verskyn nie. (Dit is ‘n “broadcast”-groep. Niemand kan mekaar se boodskappe of kontakinligting sien nie)
    STAP 1: Bêre die KN nommer as ‘n kontak in jou foon se lys van kontakte (082 237 7793)
    STAP 2: Stuur vir ons jou naam en van.
    BELANGRIK: As jy nie die KN nommer as ‘n kontak in jou foon gebêre nie, sal jou foon die boodskappe blok.

_______________________

FINANSIES:

Baie dankie vir jou gereelde bydrae. 
Elke bydrae, ongeag hoe klein, maak ‘n verskil maak. 
Dink asb aan die komende Familie-byeenkoms en die kostes daarvoor. 

NAAM: Kairos Netwerk
BANK & TIPE: ABSA, Spaarrekening
NOMMER: 93-6511-0014

Vir meer besonderhede oor inbetalings, KLIK HIER

Seëngroete
KN Redaksie
KN Sentrale Werkgroep

English English Afrikaans Afrikaans