fbpx
Skip to content Skip to footer

Nuusbrief 37  –   12 Julie 2022

INHOUD:

1. FAMILIEBYEENKOMS:
→  Voorskou.

→  Sprekers.
→  Agenda.
→  Moet weet inligting.
→  Bid saam.
→  Registrasie.

2. GESPREK MET ASM DAGBESTUUR
→  Nog redes om nie FGG mis te loop nie

3. ADVERTENSIE: VEROOTMOEDIGINGSONDAG
→  ‘In sak en as voor die lewende God’

4. OORDENKING:
→ Lesse wat Jesus ons leer (Deel 4) – Gewone mense

5. HOE, WAT, WAAR?

1. FAMILIEBYEENKOMS –  Voorskou

Van die volgende is van die waarhede wat jy tydens die Familiebyeenkoms gaan ervaar:
●  Jy hoef nie te wag dat alles eers “reg” moet wees voordat jy self iets kan doen nie. Jy kan dit reeds begin laat gebeur.
●  Praktiese Bybelse werklikhede het nie net die potensiaal om jou eie lewe en bediening te vernuwe nie, maar om ook jou hele gemeente se selfverstaan en bediening op ‘n nuwe Bybelse trajek te plaas!
●  Die ware kerk se toekoms staan vas. Die Hoof van die kerk self waarborg dit. En ons is geroep om as Geesvervulde dienaars, sy medewerkers te wees!
●  Wanneer ons saam die las van verootmoediging voor die Here dra sal ons ook saam die seën van die Here ervaar wanneer Hy die geestelike reën oor ons uitstort!
●  Die toekomstige klassieke opleiding van ons NG studente
●  Toekomstige opleiding van Diensleraars in NGK
●  Toekomstige en deeglike VTO-opleiding
●  Mentor-programme vir voorgraadse teologie-studente

DIE FAMILIEBYEENKOMS – Sprekers

Ons is bevoorreg om by die geleentheid te luister na die volgende kundiges wat oor ons ‘Visie vir ‘n Skrifgetroue Geloofsfamilie’ gaan gesels:

▪ Ds Piet Otto – ‘Vat hande om hoop te bring aan ‘n verwarde wȇreld.’
▪ Dr Gert Duursema – ‘Bou op vaste fondamente (Sola et Tota Scriptura).’
▪ Prof Hoffie Hofmeyr – ‘Aanvaar slegs suiwer Teologiese Opleiding.’
▪ Dr Chris van Wyk – ‘Fokus op die Boodskap van verlossing in leer en lewe.’
▪ Ds Theo Danzfuss – ‘Die kerkregtelike pad vorentoe.’

Na elke sessie sal daar paneelbesprekings wees waaraan kundiges van verskillende denominasies gaan deelneem. Vrae en voorstelle kan nou al gestuur word na info@kairosnetwerk.net

As die tyd ons vang moet deelnemers ook gereed wees om skriftelike insette by die byeenkoms in te handig wat na die byeenkoms opgevolg sal word.

Die volgende is van die paneelede en gespreksleiers:
▪  Dr Anton Knoetze
▪  Dr Bennie Marais
▪  Ds Helgard Janse van Rensburg
▪  Dr Gerhard Mahne
▪  Adv Teresa Conradie
▪  Ds PC Pretorius
▪  Ds Cassie Aucamp (GKSA)
▪  De Norma Rossouw
▪  Dr Willie Nel
▪  Prof Alwyn Swanepoel (APK)
▪  Ds Willem Badenhorst
▪  Dr Johan Otto (Bondsgemeentes)
▪  Dr Erik van Alten (Vry Geref Kerk)
▪  Dr Johan Otto (Geloofsbond)
▪  Ds Schalk Strauss (APK)
▪  Ds Smuts Janse van Rensburg
▪  Ds Dubois du Toit (sr)
▪  Dr Henrietta Klaasing
▪  Dr Johann Ernst
▪  Mnr Gerrie van Niekerk

FAMILIEBYEENKOMS - Volledige agenda

 

DONDERDAG 21 JULIE 2022
12h00Registrasie – Admin.
14h00Lofsang
14h20Skriflesing en gebed: Welkom by ons Geloofsfamilie
14h45
Sessie 1a
Visie:
‘n Skrifgetroue Geloofsfamilie vat hande om hoop te bring in ‘n verwarde wêreld.
15h15
Sessie 1b
Paneelbespreking:
Hoe gaan ons as geloofsfamilie mekaar ondersteun en hoop bring in diè donker tye.
16h00Koffie en tee
16h30
Sessie 2a
Visie:
’n Skrifgetroue Geloofsfamilie bou op vaste fondamente (Sola et Tota Scriptura) (Skrifgesag)
17h00
Sessie 2b
Paneelbespreking:
Wat gaan ons as geloofsfamilie doen om te verseker dat ons op vaste fondamente bou?
17h30Verdaag vir aandete
18h30
Sessie 3a
Visie:
‘n Skrifgetroue Geloofsfamilie aanvaar slegs suiwer Teologiese Opleiding.
19h00
Sessie 3b
Paneelbespreking:
Wat gaan ons as Geloofsfamilie doen om suiwer gereformeerde teologiese opleiding te verseker?
20h00Afsluiting
 VRYDAG 22 JULIE 2022
8h00Opening
8h00
Sessie 4
Skakelpersone en Netwerke:
Paneelbespreking: Hoe gaan ons as Skrifgetroue geloofsfamilie skakel om samewerking te verseker?
8h45
Sessie 5a
Visie: ’n Skrifgetroue Geloofsfamilie fokus op die Boodskap van verlossing in leer en lewe
9h15
Sessie 5b
Visie: Paneelbespreking:  Wat gaan ons as Geloofsfamilie doen om reg te fokus?
9h45
Koffie en tee
10h15
Sessie 6a
Visie:  Ons Skrifgetroue Geloofsfamilie se kerkregtelike visie vir die pad vorentoe.
10h45
Sessie 6b
Paneelbespreking: Regsadvies oor kerkregtelike vrae op ons pad vorentoe.
11h30Ons Geloofsfamilie se getuienis na buite.
– Ons Geloofsverklaring.
11h45Afsluiting en vertrek.

FAMILIEBYEENKOMS – Wat moet jy weet

Etes en verversings:
Ondersteun asb die restaurant op die terrein. Persone wat reeds geregistreer het sal teen volgende week meer inligting kry per WhatsApp. Maak asb sommer nou seker dat jy
FGG se WhatsApp nommer as ‘n kontak in jou foon se lys van kontakte gebêre het om te verseker dat jy die WhatsApp kry.
FGG – 076 192 6626

Offergawe:
Daar word beplan om ‘n offergawes op te neem by die byeenkoms. Dit sal gebruik word vir die onkostes van die konferensie.

Video uitsending:
Weens tegniese beperkinge sal daar ongelukkig NIE ‘n direkte video-uitsending vertoon word nie.

Nasionale beraad September 2021:
Diè Beraad was weens Covid gekanselleer. Persone wat daarvoor ‘n bydrae gemaak het, en na die FGG-byeenkoms kom, moet asb. aandui of dit as deel van die voorgestelde offergawe gebruik kan word. Alternatiewelik, dat persone wat vir die beraad in 2021 betaal het en nie na die FGG-byeenkoms kom nie, of die bydrae sal terug te vra via epos of dit oorweeg om dit vir hierdie byeenkoms te skenk. Laat weet ons by info@kairosnetwerk.net

FAMILIEBYEENKOMS – Bid saam vir die byeenkoms

Enige persoon is welkom om elke Woensdagaand om 20h00 in te skakel vir die weeklikse gebed sessie van 20:00 tot 21:00 om die Here se leiding te soek en voorbidding te doen in hierdie tyd van die aanloop tot die Familiebyeenkoms.

KLIK op Woensdagaand enige tyd vanaf 19h55 op die volgende skakel om aan te sluit: https://meet.google.com/jww-xkip-ccc

FAMILIEBYEENKOMS – HOE OM TE REGISTREER

Om vir die Familie-byeenkoms te registreer, KLIK HIER

Vrae en Voorstelle: Stuur asb. vir ons ‘n epos na: info@kairosnetwerk.net

Dankie vir insette reeds ontvang.

2. GESPREK MET ASM DAGBESTUUR – Nog redes om nie FGG mis te loop nie

Lede van Kairos Netwerk se bestuur het 28 Junie 2022 ’n ontmoeting gehad met drie lede van die ASM se dagbestuur nl.: Nelis, Gustav en Dewyk. Weens beperkte tyd kon al die sake op die agenda ongelukkig nie ewe veel aandag kry nie. Die gesprek was deurentyd gevoer in ‘n rustige atmosfeer waar die twee groepe probeer het om met wedersydse respek na mekaar te luister.

Om meer volledige terugvoer te lees, KLIK HIER

3. ADVERTENSIE:

VEROOTMOEDIGINGSONDAG – ‘In sak en as voor die lewende God’

“Lig in Duisternis” uitgewers versoek gemeentes en predikers om op Sondag 24 Julie 2022 dieselfde preek te preek. Jonathan Edwards se lewensveranderende preek wat hy in 1741 gepreek het is onlangs deur ds. Schalk Strauss vertaal, waarna “Sondaars in die hand van ʼn toornige God” deur Lig in Duisternis uitgewers uitgegee is. Dit handel oor die gevaar waarin onbekeerdes hulself bevind.

Om ‘n video hieroor te sien KLIK HIER

Om “Lig in Duisternis” se Facebookblad oor die veldtog te sien KLIK HIER

4. OORDENKING LESSE WAT JESUS ONS LEER (deel 4) – Gewone mense

Stel jy belang daarin dat daar “movement/geloofsbeweging” in jou gemeente en omgewing kom? Kom ons leer dan saam by Jesus! 

Lees Matteus 4:18; 10:2-4, en Handelinge 4:13 

Jesus het mense bemagtig, elke gelowige bemagtig. Dit is hoe bedienings vermenigvuldig kan word – deur gewone mense. Wanneer ons Matteus 4 vers 18; 10 verse 2 tot 4, en Handelinge 4 vers 13 lees, sien ons hoe Jesus gewone mense, ongeleerde en eenvoudige mense soos vissermanne geroep het om sy dissipels te wees. Gewone mense was en is steeds Jesus se plan A. Dit is ook Sy enigste plan. Gewone mense gaan die werk gedoen kry. Terwyl ons mense oplei in dissipelskap, moet ons klem daarop lê: ons soek na gewone mense. Dit is ‘n oordraagbare metode. Oral in die wêreld is daar gelowiges onder gewone mense. Ons het groot getalle gewone mense wat in die kerkbanke sit. Gewone mense gaan die werk gedoen kry. Terwyl ons mense afrig en dissipel, moet ons klem lê op soek na gewone mense. Jesus het geweet Hy soek nie professionele persone nie. Hy was op soek na gewone mense.  

Wanneer ons na al die mense rondom Jesus kyk, was elkeen van hulle ‘n gewone mens. Hy het sy klem op gewone mense geplaas, hulle afgerig en opgelei en hulle in staat gestel om te word wat Hy wou hê hulle moes wees. Dus, as ons bewegings regoor die wêreld gaan sien gebeur, as ons van plan is om onbereikte groepe te bereik, laat ons dit met gewone mense doen. Waar ons ook al gaan – in elke gemeenskap, in elke kultuur – soek die gewone mense, net soos Jesus gedoen het. Die beginsel en strategie van “gewone mense” was die sleutel tot die bediening van Jesus. Deur dit te volg, kan daar ‘n “movement”, ‘n geloofsbeweging, in jou gemeente, dorp en omgewing begin. 

*Lees meer oor die lessse wat Jesus ons leer oor die maak van dissipels hier: KLIK HIER 

Shodankeh Johnson, die spanleier van New Harvest Global Ministries, gebruik al meer as 15 jaar Jesus se 10 oordraagbare bewegingstrategieë om inheemse kerke te plant en te laat groei. 

5. HOE, WAT, WAAR?

●  KLIK HIER en raak betrokke by Kairos Netwerk
KLIK HIER en leer meer oor Kairos Netwerk en die leierskap, by item 7.
●  Sluit aan by ons WhatsApp uitsaai-groep. Kry kitsnuus en interessante brokkies inligting wat meestal nie in die nuusbrief verskyn nie. (Dit is ‘n “broadcast”-groep. Niemand kan mekaar se boodskappe of kontakinligting sien nie)
    STAP 1: Bêre die KN nommer as ‘n kontak in jou foon se lys van kontakte (082 237 7793)
    STAP 2: Stuur vir ons jou naam en van.
    BELANGRIK: As jy nie die KN nommer as ‘n kontak in jou foon gebêre nie, sal jou foon die boodskappe blok.

_______________________

FINANSIES:

Baie dankie vir jou gereelde bydrae. 
Elke bydrae, ongeag hoe klein, maak ‘n verskil maak. 
Dink asb aan die komende Familie-byeenkoms en die kostes daarvoor. 

NAAM: Kairos Netwerk
BANK & TIPE: ABSA, Spaarrekening
NOMMER: 93-6511-0014

Vir meer besonderhede oor inbetalings, KLIK HIER

Seëngroete
KN Redaksie
KN Sentrale Werkgroep

Kairos Netwerk © 2024. Alle regte voorbehou