fbpx
Skip to content Skip to footer

Nuusbrief 38  –   17 Julie 2022

INHOUD:

1. FAMILIEBYEENKOMS – Ses redes waarom dit uniek is.
2. WIE MOET KOM?
3. WIE MOET LIEWER NIE KOM NIE?
4. WAT KAN JY VERWAG BY AANKOMS?
5. VOORSKOU – Groete-boodskap van oorsee
6. PANEEL-BESPREKINGS
7. MOONTLIKE OPVOLG-GELEENTHEDE
8. MOET WEET INLIGTING
9. KOM BID SAAM
10. HOE OM TE REGISTREER
11. OORDENKING:  Lesse wat Jesus ons leer (Deel 5) – Die Heilige Gees.
12. HOE, WAT, WAAR?

1. FAMILIEBYEENKOMS –  Ses redes waarom dit uniek is.

Saam vorentoe as Skrifgetroue Geloofsfamilie’

Het jy al die bruisende opgewondenheid beleef wanneer jy by ‘n groot sportbyeenkoms aankom? Daardie gesamentlike afwagting oor wat kan en gaan gebeur, wat jy deel met almal om jou. Met koinonia (die gemeenskap van die heiliges) gaan ons iets hiervan beleef wanneer ons as Skrifgetroue en behoudende geloofsgemeenskap bymekaarkom … een in liefde, een in die Waarheid van God se Woord … in afwagting vir wat net Hy kan en gaan doen.

 1. HISTORIESE BYEENKOMS:
  Dit is die eerste historiese byeenkoms waar dolerende en ander behoudende NG gemeentes (ook saam met ander behoudende kerke) begin handevat om saam te werk en te bid vir radikale kerkreformasie.

  Skrifgetroues glo en weet dit is die begin van ‘n nuwe tydvak in die Suid-Afrikaanse gereformeerde kerkgeskiedenis.

 1. SKRIFGETROUE KUNDIGES: (sprekers en paneel).
  Goddelike wysheid is die antwoord vir vandag se probleme, nie wêreldse ‘wysheid’ en oplossings nie. Die huidige stand van sake gaan uitgedaag word: Nuwe wyn gaan in nuwe sakke gegooi word. Nuwe rigting gaan gegee word.  

  Skrifgetroues weet en ken die waarheid en koop in.

 1. PLEK:
  Dit gaan nie in ‘n kerkgebou wees nie, maar ‘wêreldse’ teater. Vir die meeste van ons gaan dit vreemd wees om in ‘n ‘wêreldse’ gebou oor God se sake te gesels.

  Skrifgetroues weet ons is in die wêreld, maar nie ván die wêreld nie. 

 1. FAMILIE:
  Die gemeenskap van ware gelowiges is gevestig op een fondament en onder een Hoof, Jesus Christus. En dit is hoe broers en susters mekaar in geloof ontmoet, as familie. 

  Skrifgetroues dra mekaar en versorg mekaar oor grense en strukture. 

 1. NETWERKE, VERHOUDINGS, LEIERSKAP:
  Ons het mekaar en ons onderskeie Godgegewe gawes nodig om die liggaam op te bou en om waarlik kerk te kan wees in ‘n stukkende wêreld.

  Skrifgetroues weet hulle het ‘n roeping om te vervul.

 1. PRAKTIES:
  Wat by die hierdie byeenkoms gaan gebeur is belangrik. Wat daarna gebeur is nog belangriker. Die behoeftes en probleme gaan in konteks van ‘n Goddelike visie aangepak en planmatig uitgesorteer word.

  Skrifgetroues word deur die Gees versterk en is geroep om te volhard, ten spyte van omstandighede, omdat hulle weet wat reg is en
  daarom voeg hulle dan ook die daad by die woord.

2. WIE MOET KOM?

Diè wat …

… Saamstem met die ses punte hierbo.
… Met ‘n dienende ingesteldheid kom.
… Besorgd en moedeloos is oor die krisis in die kerk rondom Skrifgesag en Skrifverstaan.
… Bereid is om ook te luister en by ander te leer.
… Met ander sal handevat om saam vorentoe te beweeg.
… Voorbidding doen, voorberei en gereed is om deel te neem.
… Weet dat ons elkeen ons gawes moet aanwend tot uitbreiding van God se koninkryk.

3. WIE MOET NIE KOM NIE?

Enigie iemand wat …

… negatief en destruktief-krities is.
… kitsoplossings kom soek sonder om self konstruktiewe bydraes te lewer.
… verwag dat al die vrae tydens hierdie eerste byeenkoms beantwoord moet word.
… verwag dat al die probleme tydens hierdie eerste byeenkoms opgelos sal word.
… verwag dat niks tydens hierdie byeenkoms moet verkeerd loop nie.

4. WAT KAN JY VERWAG BY AANKOMS?

• ‘n Vriendelike en gasvrye ontvangs.
• ‘n Lêer met inligting oor die byeenkoms. 
• ‘n Sitplek in die teater by mense van die streek waar jy woon.

Vir die agenda KLIK HIER.

Daar in ‘n informele kuier en leer-mekaar-ken sessie by die 
Pronk restaurant om 09h30. Kom sluit gerus aan en geniet ligte verversings op jou eie koste. Ons gaan ook gesels oor hoe ons in streke netwerke gaan vorm.

5. VOORSKOU

Kom kyk saam na ‘n video waar Dan Ackerman en Tim Vink van die Alliance of Reformed Churches in Amerika ons vertel van die pad wat hulle geloop het, wat soortgelyk is aan die pad wat ons nou loop. Kom hoor hoe hulle dit hanteer het, in hierdie bemoedigende en inspirerende boodskap.  

Tydens sessie 5 word die vraag gevra: “Wat is jou eie opinie oor die boodskap van verlossing wat in gedrang is, in ons kerk?” en ons kyk saam na hoe die eerste gemeente van Jerusalem op eenheid in leer en lewe gefokus het. Jy sal verbaas wees oor hoe hulle die waarheid aangewend het om die leuen aan te spreek!

Om ‘n voorskou-video van sessie 5 te sien KLIK HIER.

In nuusbrief 37 het die lys van die sprekers en die lede van die paneel verskyn. KLIK HIER indien jy nuusbrief 37 misgeloop het.

6. PANEELBESPREKINGS

Daar gaan paneelbesprekings na elke sessie wees waaraan kundiges van verskillende denominasies gaan deelneem. Die onderstaaande vorm sal in die lȇer wees wat jy tydens registrasie sal ontvang. Jy kan nou al die vorm aflaai deur HIER TE KLIK, dit in te vul en saam te bring. Of dit invul en voor die tyd epos na info@kairosnetwerk.net

Dankie vir die vrae en voorstelle wat reeds ontvang is.

7. MOONTLIKE OPVOLG BYEENKOMSTE EN/OF GESPREKSGELEENTHEDE

Twee praktiese uitdagings dwing ons om hierdie Familie-byeenkoms met opvolg-sessies aan te vul.

Die eerste uitdaging is die beperkte tyd waarvoor die Afriforum Teater beskikbaar is. Dit plaas groot druk op tyd vir paneelbesprekings en terugvoer vanaf die vloer. Dit mag lei tot onafgehandelde sake. Gevolglik word daar aanlyn video-konferensies beplan vir almal wat hierdie byeenkoms bywoon om die uitstaande sake te hanteer, sou daar wees.

Die tweede uitdaging is die afstande wat sommige mense moet reis en aan verblyfskoste spandeer. Met die oog daarop word daar opvolg streeks-byeenkomste beplan volgens behoefte.

8. MOET WEET INLIGTING

Etes en verversings:
Daar is ‘n verskeidenheid van restaurante op die terrein en in die onmiddelike omgewing beskikbaar. Tensy dit spesifiek met jou persoonlik anders gereël is, is jou etes en verversings vir jou eie koste.

Bly ingelig:
Almal wat geregistreer het vir die familiebyeenkoms maak asb seker dat ons via WhatsApp jou op hoogte kan hou met inligting, laai die volgende nommer in jou selfoon se lys van kontakte – 
FGG 076 192 6626
As hierdie nommer nie in jou lys van kontakte op jou foon gebêre is nie, sal jou foon die FGG boodskappe blok.

Offergawe:
Daar word beplan om ‘n offergawe op te neem by die byeenkoms. Dit sal gebruik word om die kostes vir die Familie-byeenkoms te help dek.

Die Nasionale beraad van September 2021 was weens Covid gekanselleer. As jy vir daardie beraad ‘n bydrae gemaak het, oorweeg om dit asb te laat oordra na die offergawe vir hierdie Familie-byeenkoms. Alternatiewelik kan jy jou bankbesonderhede vir ons epos by finansies@kairosnetwerk.net sodat ons jou bydrae vir die 2021 Beraad vkan terugbetaal.

Video-uitsending van die Familie-byeenkoms:
Weens tegniese beperkinge sal daar ongelukkig NIE ‘n direkte video-uitsending wees nie.

9. KOM BID SAAM

Woensdagaand 20 Julie om 20h00 – Almal is welkom om in te skakel by hierdie laaste gebed-sessie vanaf 20:00 tot 21:00 om die Here se leiding te soek en voorbidding te doen in hierdie tyd tot die Familie-byeenkoms.

Om in te skakel by die gebeds-sessie, KLIK HIER enige tyd op Woensdagaand vanaf 19h55.

10. FAMILIEBYEENKOMS – HOE OM TE REGISTREER

Om vir die Familie-byeenkoms te registreer, KLIK HIER
Vrae en Voorstelle: Stuur asb. vir ons ‘n epos na: info@kairosnetwerk.net
Dankie vir insette reeds ontvang

* ADVERTENSIE * 
VEROOTMOEDIGINGSONDAG – ‘In sak en as voor die lewende God’

“Lig in Duisternis” uitgewers versoek gemeentes en predikers om op Sondag 24 Julie 2022 dieselfde preek te preek. Jonathan Edwards se lewensveranderende preek wat hy in 1741 gepreek het is onlangs deur ds. Schalk Strauss vertaal, waarna “Sondaars in die hand van ʼn toornige God” deur Lig in Duisternis uitgewers uitgegee is. Dit handel oor die gevaar waarin onbekeerdes hulself bevind.

Om ‘n video hieroor te sien KLIK HIER

Om “Lig in Duisternis” se Facebookblad oor die veldtog te sien KLIK HIER

11. OORDENKING LESSE WAT JESUS ONS LEER (deel 5) – Die Heilige Gees

Stel jy belang daarin dat daar “movement/geloofsbeweging” in jou gemeente en omgewing kom? Kom ons leer dan saam by Jesus! 

 Lees Johannes 7:37-38; 14:26; 16:14-15; 20:22 en Handelinge 1:8; 4:18-20; 10:44-48; 9:17 

 Jesus het die Heilige Gees beklemtoon. Die Heilige Gees speel ‘n belangrike rol in geloofsbewegings wat regoor die wêreld plaasvind. Die Heilige Gees is die bron van lewende water in die lewe van dissipels en dissipelmakers, soos belowe in Johannes 7:37-38. Die Heilige Gees is die helper en die leermeester in enige gemeente. Ons lees in Johannes 14:26; 16:14-15, dat die Heilige Gees die inwonende krag is wat ons bekwaam maak om getuies vir die Koninkryk te wees. In Handelinge 1:8 het Jesus vir Sy dissipels gesê: “Moenie Jerusalem verlaat voordat julle die krag van die Heilige Gees ontvang het nie, en dan sal julle my getuies wees.” Die Heilige Gees het ongewone wonderwerke gedoen en selfs die mees bedeesde dissipels aangemoedig, soos ons in Handelinge 4:18-20 en 9:17 lees. Die Heilige Gees kan selfs die mees onwaarskynlike mense gebruik om deure oop te maak vir vinnige vermenigvuldiging. In Handelinge 10:44-48 sien ons dat die Heilige Gees nie net vir mense in die verlede is nie: Hy is ook vir vandag en vir ons almal. Ons sal nooit ‘n volhoubare geloofsbeweging sien sonder die volgehoue krag van die Heilige Gees nie. Jesus het hierdie beginsel beklemtoon omdat Hy geweet het jou ligging regoor die wêreld maak nie saak nie. Die Heilige Gees kan jou bereik waar jy ook al is. Hierdie beginsel is oordraagbaar; jy kan dit enige plek neem. Jy kan dit enige plek reproduseer. As ons hierdie werk wil sien gebeur, moet ons dit op Jesus manier doen. Die Heilige Gees is noodsaaklik vir hierdie werk. Hy is belangrik vir elke gemeente, gemeenskap – vir elke dissipel en elke dissipelmaker. 


*Lees meer oor die lessse wat Jesus ons leer oor die maak van dissipels hier: https://www.missionfrontiers.org/issue/article/jesus-10-movement-principles – 

Shodankeh Johnson, die spanleier van New Harvest Global Ministries, gebruik al meer as 15 jaar Jesus se 10 oordraagbare bewegingstrategieë om inheemse kerke te plant en te laat groei. 

12. HOE, WAT, WAAR?

●  KLIK HIER en raak betrokke by Kairos Netwerk
KLIK HIER en leer meer oor Kairos Netwerk en die leierskap, by item 7.
●  Sluit aan by ons WhatsApp uitsaai-groep. Kry kitsnuus en interessante brokkies inligting wat meestal nie in die nuusbrief verskyn nie. (Dit is ‘n “broadcast”-groep. Niemand kan mekaar se boodskappe of kontakinligting sien nie)
    STAP 1: Bêre die KN nommer as ‘n kontak in jou foon se lys van kontakte (082 237 7793)
    STAP 2: Stuur vir ons jou naam en van.
    BELANGRIK: As jy nie die KN nommer as ‘n kontak in jou foon gebêre nie, sal jou foon die boodskappe blok.

_______________________

FINANSIES:

Baie dankie vir jou gereelde bydrae. 
Elke bydrae, ongeag hoe klein, maak ‘n verskil maak. 
Dink asb aan die komende Familie-byeenkoms en die kostes daarvoor. 

NAAM: Kairos Netwerk
BANK & TIPE: ABSA, Spaarrekening
NOMMER: 93-6511-0014

Vir meer besonderhede oor inbetalings, KLIK HIER

Seëngroete
KN Redaksie
KN Sentrale Werkgroep

Kairos Netwerk © 2024. Alle regte voorbehou