fbpx
Skip to content Skip to footer

WAT ONS GLO?

 • Ons is volgelinge van Jesus. Uit genade gered van die ewige dood deur Sy kruisdood.
 • Ons glo wat Jesus in Joh. 14:26 gesê het: Dat die Heilige Gees ons deur die Skrif herinner aan Jesus se woorde.
 • Ons glo dat die hele Woord van God deur die Heilige Gees geïnspireer is. Daarom het dit Goddelike outoriteit en verdien dit die nodige eerbied.
 • Ons glo dat God, deur Sy Woord, vir ons duidelike riglyne gee van hoe Hy wil hê ons moet dink, praat en doen.

WAT HET FOUT GEGAAN?

Daar is verskeie sake wat deur die Algemene Sinode [AS] van die NG-kerk op ‘n onbybels manier hanteer word.

HIER VOLG NET EEN VOORBEELD

Deur die hele Bybel, van Genesis tot Openbaring, word ‘n romantiese verhouding wat vir God aanneemlik is uitgebeeld as ‘n verhouding tussen ‘n man en ‘n vrou.

Ook word die huwelik so uitgebeeld: As ‘n verbintenis tussen ‘n bruid en ‘n bruidegom – een van elke geslag. Jesus se woorde in Mat 19:4-5 bevestig dit en bring die huwelik en die skepping van die twee geslagte (waarby Hy teenwoordig en betrokke was) in verband met mekaar.

Verder, waar daar na selfdegeslagverhoudinge in die Bybel verwys word, in beide die ou en nuwe testamente, word dit met afkeur gedoen.

Die AS doen baie moeite om met slinkse woordspeling die Bybelse beeld van, en Jesus se woorde oor, die huwelik te verdraai om die wêreldse behoefte vir selfdegeslagverbintenisse te akkomodeer.

God sê in Mat 17:5 – “Dit is my geliefde Seun oor wie Ek My verheug. Luister na Hom.”

Jesus sê in Joh 14:23-24 – “As iemand My liefhet, sal hy my woorde ter harte neem; en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woon. Wie My nie liefhet nie, neem my woorde nie ter harte nie …”

Jesus sê in Mat 12:30 – “Wie nie aan my kant is nie, is teen My; en wie nie saam met My die skape bymekaarmaak nie, jaag hulle uitmekaar.”

Deur die Woord van God en Jesus se woorde te verdraai, is die AS besig om die goeie Herder se skape uitmekaar te jaag.

WIE IS ONS?

Kairos Netwerk bestaan uit huidige en gewese NG-kerk lidmate, kerkrade, gemeentes, ringe, streeksinodes en ander geloofsgenote van buite die NG-kerk, wat saamstem dat die interpretasie van die Bybel deur die NG-kerk se Algemene Sinode onskriftuurlik is en daarom nie die besluite van die Algemene Sinode kan aanvaar nie.

VISIE - WAARHEEN?

Ons is ‘n geloofsnetwerk wat bely dat Jesus God en hoof van Sy kerk is, en wat Hom volg deur Sy woorde en voorbeeld uit te leef

MISSIE - HOE?

Deur:

 • Jesus se boodskap van verlossing uit te dra.
 • Samewerking en ondersteuning tussen geloofsgenote te fasiliteer.
 • Die teen te staan wat Jesus se woorde en die Skrif se outoriteit ondermyn met interpretasies wat lei tot besluite, en daaruit gedrag, wat onskriftuurlik is.

ONS WAARDES

 • Jesus is die weg, die waarheid en die lewe (Joh 14:6)
 • Eenheid in waarheid deur die Gees en in belydenis. (Ef. 4:15-16)
 • Die hele Bybel is deur God geïnspireer, onderrig in die waarheid, bestry dwaling, stel verkeerdhede reg en kweek die regte lewenswyse. (2 Tim. 3:16)
 • Ons geloof is gesetel in God en nie mense nie. (Joh. 14:11, 1 Joh. 5:1)
 • Verkondiging van die Evangelie van Jesus Christus. (Mat 28:19)
 • Volhardende gebed. (Kol 2:4)

Laai PDF HIER af

Kairos Netwerk © 2024. Alle regte voorbehou