Wie is Kairos Netwerk?

 • WAT ONS GLO?
 • Ons is volgelinge van Jesus. Uit genade gered van die ewige dood deur Sy kruisdood.
 • Ons glo wat Jesus in Joh. 14:26 gesê het: Dat die Heilige Gees ons deur die Skrif herinner aan Jesus se woorde.
 • Ons glo dat die hele Woord van God deur die Heilige Gees geïnspireer is. Daarom het dit Goddelike outoriteit en verdien dit die nodige eerbied.
 • Ons glo dat God, deur Sy Woord, vir ons duidelike riglyne gee van hoe Hy wil hê ons moet dink, praat en doen.


WAT HET FOUT GEGAAN?

Daar is verskeie sake wat onbybels hanteer word deur die Algemene Sinode [AS] van die NG-kerk.
NET EEN VOORBEELD:
Van Genesis tot Openbaring word die huwelik baie duidelik uitgebeeld as ‘n verbintenis tussen ‘n bruid en ‘n bruidegom – een van elke geslag. Ook Jesus se woorde in Mat 19:4-5 bring die huwelik en die skepping (waarby Hy teenwoordig was) van die twee geslagte in verband. Die AS verdraai die bybelse beeld van die huwelik en Jesus se woorde, net om die wêreldse behoefte vir selfdegeslagverbintenisse te akkomodeer.

God sê in Mat 17:5 – “Dit is my geliefde Seun oor wie Ek My verheug. Luister na Hom.”

Jesus sê in Joh 14:23-24 – “As iemand My liefhet, sal hy my woorde ter harte neem; en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woon. Wie My nie liefhet nie, neem my woorde nie ter harte nie …”

Jesus sê in Mat 12:30 – “Wie nie aan my kant is nie, is teen My; en wie nie saam met My die skape bymekaarmaak nie, jaag hulle uitmekaar.”

Deur die Woord en Jesus se woorde te verdraai is die AS besig om die goeie Herder se skape uitmekaar te jaag.


WIE IS ONS?
Die netwerk bestaan uit huidige en gewese NG-kerk lidmate, kerkrade, gemeentes, ringe, streeksinodes en ander geloofsgenote van buite die NG-kerk wat saamstem dat die interpretasie van die Bybel deur die NG-kerk se Algemene Sinode onskriftuurlik is en daarom nie die besluite van die Algemene Sinode kan aanvaar nie.


VISIE – WAARHEEN?
Ons bou ‘n geloofsnetwerk wat bely dat Jesus God en hoof van Sy kerk is en Hom volg deur Sy woorde en voorbeeld uit te leef


MISSIE – HOE?
Deur:

 • Aktiewe kontak, ondersteuning en samewerking tussen lede.
 • Jesus se boodskap van verlossing uit te dra.
 • Die teen te staan wat Jesus, Sy woorde en die Skrif se outoriteit ondermyn met interpretasie wat lei tot besluite, en daaruit gedrag, wat onskriftuurlik is.


ONS WAARDES:

 • Jesus is die weg, die waarheid en die lewe (Joh 14:6)
 • Eenheid in waarheid deur die Gees en in belydenis. (Ef. 4:15-16)
 • Die hele Bybel is deur God geïnspireer, onderrig in die waarheid, bestry dwaling, stel verkeerdhede reg en kweek die regte lewenswyse. (2 Tim. 3:16)
 • Ons geloof is gesetel in God en nie mense nie. (Joh. 14:11, 1 Joh. 5:1)
 • Verkondiging van die Evangelie van Jesus Christus. (Mat 28:19)
 • Volhardende gebed. (Kol 2:4)

 

Vir meer detail inligting oor Kairos Netwerk KLIEK HIER

.

.